Mar 11, 2013 · TEGNOLOGIE GRAAD 7-9 Meganiese • Hersiening: meganiese voordeel. Goed ontwerpte masjiene gee “meganiese voordeel”. stelsels en beheer • Alle komplekse masjinerie bestaan kombinasies van eenvoudige meganismes. uit -- Die wig: bv. skuinsvlak of oprit, deurwig, meslem, ens.
Die Fakulteit Ingenieurswese van die NW-Universiteit het in 1982 amptelik tot stand gekom. In 1992 het die fakulteit van die Vaaldriehoek af na Potchefstroom verskuif. Die Fakulteit bestaan uit vier skole wat opleiding, onderrig, nagraadse studie en navorsing in sewe gespesialiseerde rigtings in Ingenieurswese doen.